HOME FUNDERINGSHERSTEL STALENBUISPALEN BUISSEGMENTPALEN PULSPALEN BUISPALEN-MET-EEN-VERGROTE-VOET DAMWANDEN BETONSEGMENTPALEN DRUKPALEN DIVERSE-TECHNIEKEN CONTACT

FUNDERINGSHERSTEL

Afhankelijk van het type fundering zijn er diverse methoden
omfunderingsgebreken te verhelpen.
De te gebruiken methodiekis mede afhankelijk van de bodemopbouw,
die binnen korte afstand zeer veranderlijk kan zijn.
Niet elke methodiek is voor elk type fundering geschikt.
Bovendien moet de oorzaakvan het gebrek bekend zijn.
Hoewel de fundering deel uitmaaktvan de totale constructie,
wordt hij vaak apart beoordeeld.
Bij funderingen dient steeds in acht te worden genomen dat
debeoordeling op twee facetten gericht moet zijn,
namelijkde kwaliteit van het funderingsmateriaal zelf en de bodem.
In verband met mogelijke zettingsverschillen die na het herstel
nog kunnen optreden is het aan te bevelen om voor elk
geval slechts één herstelmethodiek toe te passen.
Het onder een pand aanbrengen van stalenbuispalen en onder de
uitbouw aanbrengen van een nieuwe plaatfundering zal in veel
gevallen slechts mogelijk zijn als de uitbouw los wordt gehouden
en de zettingsverschillen voor lief worden genomen.
Na het vaststellen van de oorzaak van de schade en de ernst van
de schade zal voor wat betreft het funderingsherstel een keuze worden gemaakt.