HOME FUNDERINGSHERSTEL STALENBUISPALEN BUISSEGMENTPALEN PULSPALEN BUISPALEN-MET-EEN-VERGROTE-VOET DAMWANDEN BETONSEGMENTPALEN DRUKPALEN DIVERSE-TECHNIEKEN CONTACT

BUISSEGMENTPALEN

De buissegmentpaal is een stalenbuispaal die grondverdringenden trillingarm
aangebracht wordt. De paal wordt opgebouwd uit stalen buiselementen die
fabrieksmatig gevuld zijn met beton. De buiselementen zijn aan één kant over
ca. 10 cm. opgetrompt en niet gevuld met beton, bij het koppelen van de
paalsegmenten vormt dit gedeelte de onderlinge verbinding, zeworden over
deze lengte van 10 cm. klemmend in elkaar geschoven, de verbindingen kunnen
indien gewenst met hechtlassen geborgd worden. Het indrijven van de
paalsegmenten gebeurt door gebruik te maken van een geleid valblok op de paal.
De funderingsmachine is van zeer bescheiden afmetingen zodat ook in beperkte
ruimten gewerkt kan worden. De paal is in principe niet gewapend, ten behoeve
van de verbinding paalkop-balk kunnen aan de binnen- of buitenkant van het
laatste paalelement stekken gelast worden. De paal wordt geleverd in een
diameter van 168 mm. en toegepast voor geringe belastingen to ca. 150 kN.
gebruikswaarde. Buissementpalen kunnen ook trillingvrij worden aangebracht.