HOME FUNDERINGSHERSTEL STALENBUISPALEN BUISSEGMENTPALEN PULSPALEN BUISPALEN-MET-EEN-VERGROTE-VOET DAMWANDEN BETONSEGMENTPALEN DRUKPALEN DIVERSE-TECHNIEKEN CONTACT

BETONSEGMENTPALEN

De H.B.S.- paal is een prefab-betonnen funderingspaal diegrondverdringend en
trillingarm aangebracht wordt.De paal wordt opgebouwd uit ronde betonnen
paalelementendie fabrieksmatig gemaakt worden. De paalelementen zijn aanbeide
einden voorzien van een 140 mm. lang verloopeind enworden door stalen koppelbussen
met elkaar verbonden.Het indrijven van de paalsegmenten gebeurt door gebruik te
maken van een geleid valblok op de paal.De funderingsmachine is van zeer bescheiden
afmetingen zodat ook in beperkte ruimten gewerkt kan worden. De paal wordtgeleverd
in een diameter van 280 mm. en toegepast voor een belasting tot ca. 600 kN. afhankelijk
van hetgrondmechanisch draagvermogen.
De stalen koppelbus heefteen uitwendige diameter van 237 mm.